ชำระเงิน

ชำระค่าสินค้าโดย โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดดังนี้

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา
กรุงเทพ 026-0-89318-5 ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต
กสิกรไทย 072-2-08350-4 ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต
ไทยพาณิชย์ 383-243128-9 ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต