แจ้งชำระเงิน

เมื่อโอนเงินชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ แล้วแจ้งรายละเอียดการโอนเงินทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

* ข้อมูลที่ต้องใส่ให้ครบถ้วน


:

ช่องทางแจ้งชำระเงิน

Line ID: suteepho
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, สินค้าที่ซื้อหรือเลขที่คำสั่งซื้อ, รูปหลักฐานการโอนเงิน
Phone: 081-566-6543
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล, สินค้าที่ซื้อหรือเลขที่คำสั่งซื้อ, โอนเข้าธนาคาร, จำนวนเงินที่โอน, วันและเวลาที่โอน
www.facebook.com/ezlifeshop
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, สินค้าที่ซื้อหรือเลขที่คำสั่งซื้อ, รูปหลักฐานการโอนเงิน
webmaster@ezlifeshop.com
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, สินค้าที่ซื้อหรือเลขที่คำสั่งซื้อ, โอนเข้าธนาคาร, จำนวนเงินที่โอน, วันและเวลาที่โอน